Kutatóprogram

Madárfajok ökofaunisztikai megfigyelései környezeti nevelés céljából

Rólunk


A Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma biológia-rajz szakos tanáraként, 2018-ban minősítési eljárásban kutatótanár fokozatot szereztem. Négyéves kutatóprogramom megvalósítását 2018. szeptemberétől kezdtem el diákjaim bevonásával. A program keretében zajló kutatásokat ezzel a honlappal tesszük elérhetővé mindenki számára.

Kutatóprogram


Madárfajok ökofaunisztikai megfigyelései környezeti nevelés céljából

Kutatóprogramom ornitológiai és neveléstudományi kutatásokból épül fel. Korábbi tanulmányaim során madártani kutatásokat végeztem és ebben a témában publikáltam, így a tervezésnél elsősorban ez irányú tapasztalataimra támaszkodtam. Énekesmadarak gyűrűzésével azóta is rendszeres természetvédelmi munkát végzek. A tervezett program gyakorlatorientált szaktudományi kutatásokból épül fel, melybe a tanulókat szakképzettségük figyelembevételével kapcsolom be, lépésről-lépésre. Célom minden tanulót bevonni a programba, erre az iskola környezetvédelmi projektnapján is lehetőségem van.

A kutatások során számos konkrét ornitológiai program ad lehetőséget arra, hogy a tanulók részesei lehessenek az aktív természetvédelemnek, így megtapasztalják, hogy saját egyéni kereteik között is van lehetőség tenni a természetért. Elsődleges célom a tanulók természet iránti érdeklődésének felkeltése, élményszerűen megértetni a tanulókkal a természet- és környezetvédelem jelentőségét. Érzékeltetni a fenntarthatóság elvének és gyakorlatának fontosságát. Szeretném elérni, hogy mindezek eredményeként tudatos környezetvédőkké váljanak. Fontos, hogy elkötelezzék magukat a környezetvédelem ügye mellett, de ennél is fontosabb hogy tetteik alapján váljanak környezettudatossá.

A tervezett kutatások megvalósítása során szeretném megismertetni a tanulókat a Fertő-Hanság és a Soproni-hegység területén előforduló madárfajokkal, a bemutatott madárfajok anatómiai és ökológiai sajátságaival és természetvédelmi státuszával. Bekapcsolódunk a régióban folytatott aktív természetvédelmi, ornitológiai programokba, segítve a tanulók kutatás-orientált természettudományos szemléletének kialakulását, elsősorban a konzervációbiológia és ökológia tárgykörében. A programok a természetjárás népszerűsítését is szolgálják.

A kitűzött célokat az alábbi módszertani keretek között tervezem megvalósítani:


A program külső szakmai partnerei:


Kutatótanári tevékenységem során a Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet által végzett szerteágazó természetvédelmi ornitológiai vizsgálatokba kívánunk bekapcsolódni a diákokkal, valamint részt veszünk a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén folytatott ökofaunisztikai vizsgálatokban is.

Aktív természetvédelmi programok:


A kutatóprogram megvalósítását egy-egy osztályra lebontva, illetve kutatószakkör bevonásával végzem, akik érdeklődési körüknél fogva önkéntes alapon vállalják a feladatokat. A tervezett program módszertani egységei esetenként más-más készséget, szakismeretet igényelnek, ezért több diákcsoport részvételével jöhetnek létre. A szakkör keretében végezzük a madárgyűrűzést és a Botanikus Kertben elhelyezett madárodúk felújítását, cseréjét és ellenőrzését.

A diákok nem csak szemlélői a természetvédelmi és tudományos programoknak, vagy magának a természetnek, de a konkrét természetvédelmi programokba való bevonásuk révén aktívan is tehetnek a védelmi célokért, és konkrét élményük születik a beavatkozások sikerének megélésével.

Dr. Gyimóthy Zsuzsa

Kapcsolat: gyimothy.zsuzsa@vasvill.hu